Universell merking

Informativ gjennomgår jevnlig kursing og oppdatering i universell utforming og taktil skilting. Vi kan prosjektere og levere skiltplaner i henhold til vedtektene «TEK10» / «TEK17» Universell Utforming (UU).

Vi ser til at våre kunder får merking opp mot forskriftene av dekor i eksempelvis tilgang-/inngangspartier, kontorlandskap og ellers virksomheter med almen tilkomst. Forskriftene omfatter all virksomhet som er rettet mot allmennheten, uavhengig av hva virksomheten gjelder. Både restauranter, butikker, busser, banker og offentlige virksomheter omfattes av loven.

VENNLIGST BRUK KONTAKTSKJEMAET VED FORESPØRSLER.