Universell merking

Vi leverer og monterer skilt og merking til eksteriør og interiør av bygg i henhold til vedtektene «TEK10» / «TEK17» Universell Utforming (UU).

Vi ser til at våre kunder får merking opp mot forskriftene av dekor i eksempelvis tilgang-/inngangspartier, kontorlandskap og ellers virksomheter med almen tilkomst. Forskriftene omfatter all virksomhet som er rettet mot allmennheten, uavhengig av hva virksomheten gjelder. Både restauranter, butikker, busser, banker og offentlige virksomheter omfattes av loven.

VENNLIGST BRUK KONTAKTSKJEMAET VED FORESPØRSLER.